Rekonštrukcia výrobnej haly Volkswagen H, Bratislava

 

Kompletná rekonštrukcia hasičskej stanice, Hlohovec

 

Výstavba logistického centra Lídl, Sereď