Rekonštrukcia výrobnej haly Volkswagen H, Bratislava

 

Kompletná rekonštrukcia hasičskej stanice, Hlohovec

 

Výstavba logistického centra Lídl, Sereď

Parkovisko SZU Kramáre

Realizácia komunikácií a spevnených plôch IBV Moravský Sv. Ján

Realizácia komunikácií a spevnených plôch Čerpacia stanica SHELL Belá Trenčín

Výstavba a rekonštrukcia Haly č. 2 v areáli spoločnosti Vertiv Slovakia, a.s., Nové Mesto n/V