Zoznam zrealizovaných stavieb:

Dielo Popis prác Obdobie
Rekonštrukcia Hasičskej stanice Hlohovci Kompletná rekonštrukcia budovy, vrátane profesií a okolitých spevnených plôch 09/2014 – 04/2015
Kameňolom Srdce , Zohor Odťaženie a odvoz odpadov najmä z kyslých dechtov – GUDRÓNY 12/2014 – 05/2015
Polyfunkčný objekt Staré Grunty Bratislava Realizácia HTU 10/2014 -12/2014
Logistické centrum Lidl v Serredi Realizácia HTU a násypov objektu a komunikácií a spevnených plôch 03/2015 – 11/2015
VW SLOVAKIA, Rozšírenie Haly H7, Bratislava Realizácia HTU a násypov 07/2015 – 02/2016
Príprava strategického parku Nitra, 1. Etapa Realizácia HTU a násypov ciest 02/2016 – 05-2016
Bytové domy Ružinov, Bratislava 1. Etapa Realizácia HTU a násypov 03/2016 – 10/2016
VW SLOVAKIA, Brána 3. – rozšírenie, Bratislava Komunikácie a spevnené plochy 04/2016 – 05/2016
VW SLOVAKIA, Duálna Akadémia, Bratislava Likvidácia odpadu a spevnené plochy 05/2016 – 10/2016
Zmena dopravy v priemyselnom parku Prievidza Komunikácie a spevnené plochy 07/2016 – 10/2016
Administratívna Budova Ľ. Stárka, Trenčín Komunikácie a spevnené plochy 10/2016 – 11/2016
Rezidenčný objekt Panenská 5, Bratislava Komunikácie a spevnené plochy 11/2016 – 01/2017
Príprava strategického parku Nitra, 2. Etapa Realizácia HTU a násypov objektov a komunikácií a spevnených plôch 11/2016 – 06/2017
Bytové domy Ružinov, Bratislava 2. Etapa Realizácia HTU a násypov objektov a komunikácií a spevnených plôch 07/2017 – 10/2017
ZŠ Východná – MČ Juh – športové ihrisko Realizácia viacúčelové ihriska 07/2017 – 10/2017
Rekonštrukcia vychádzkových dvorcov a vychádzkovej veže ÚVV a ÚVTOS Nitra Kompletná rekonštrukcia vychádzkových dvorcov a vychádzkovej veže väznice 09/2017 – trvá
Výstavba a rekonštrukcia Haly č. 2 v areáli spoločnosti Vertiv Slovakia, a.s., Nové Mesto n/V Zemné a búracie práce a realizácia komunikácií a spevnených plôch 10/2017 – trvá