SKYRE PLUS s.r.o.
Železničná ul. č. 46
821 07 Bratislava
Ičo.: 35 940 581
Ič dph.: SK2022027260

Stavebné oddelenie
Kramarics Július
Tel.: +421 911 259 007
e-mail.: kramarics@skyreplus.sk

Ekonomické oddelenie
Baranková Kleyta
tel.: +421 905 334 867
e-mail.: info@skyreplus.sk