buracie-praceNaše služby siahajú od búrania menších objektov ako sú chaty, garáže až po rodinné domy a priemyselné stavby.
Demolujeme veľké budovy, betónové (železo-betónové) objekty, tehlové budovy, strechy a pod.
Po demolácii objektov zabezpečíme odvoz sutiny na skládku, kde sa ekologicky vytriedi a recykluje.
Demolačné práce vykonávame strojovým spôsobom a naše profesionálne vybavenie sa bez problémov postará o objekty aj terén.
Ak potrebujete demolácie stavieb (demolácie domov, demolácie hál a ďalšie búranie), s dôverou sa na nás môžete obrátiť.
Všetky činnosti pri likvidácii objektov, demontážou alebo demolácii stavebných odpadov vykonávame v súlade s príslušnými právnymi normami.
Naši pracovníci sú pre túto činnosť vyškolení, majú všetky oprávnenia a skúsenosti v oblasti bezpečnosti práce, ekológie a ochrany životného prostredia.

Našou silnou stránkou je ochota, profesionalita a byť dosiahnuteľný kedykoľvek pre našich zákazníkov.

Realizácia:

  • Kompletná demolácia objektov
  • Čiastočná demolácia objektov
  • Demolácia priemyselných stavieb
  • Likvidácia odpadov
  • Drvenie betónovej sute pre prípadné zhodnotenie
  • Odstránenie komunikácií a spevnených plôch
  • Odborná likvidácia nebezpečných odpadov

Demolácie objektov alebo likvidáciu stavebných odpadov vykonávame v súlade s príslušnými právnymi normami. Naši pracovníci sú pre túto činnosť vyškolení, majú všetky oprávnenia a skúsenosti v oblasti bezpečnosti práce, ekológie a ochrany životného prostredia.