Sme modernou stavebnou spoločnosťou, ktorá je schopná ponúknuť realizácie stavieb akéhokoľvek druhu. Od svojho vzniku v roku 2005 sme sa vyprofilovali na silnú a stabilnú stavebnú spoločnosť. Skúsenosťami a odborným potenciálom našich pracovníkov, modernou a kvalitnou technikou a technológiou vieme vyhovieť a prispôsobiť sa potrebám a požiadavkám každého zákazníka.

V stavebnom rezorte sme si vybudovali stabilnú pozíciu a dokážeme uspokojiť aj najnáročnejšieho klienta. Disponujeme skúsenosťami aj potrebným technickým vybavením. To všetko umožňuje prispôsobiť sa v maximálnej miere požiadavkám zákazníka a zaručuje, že vybudované stavebné dielo bude spĺňať požadované parametre.

Naša spoločnosť počas niekoľkých rokov existencie potvrdila svoju pozíciu na trhu v realizácii stavieb ako priemyselné a inžinierske stavby, rekonštrukcie, hrubé terénne úpravy, komunikácie a spevnené plochy, odvoz a likvidácia stavebných odpadov rôzneho charakteru a stavebné úpravy interiérov. Disponujeme skúsenosťami aj potrebným technickým vybavením. Spoločnosť tvorí skúsený a odborne zdatný tím pracovníkov na všetkých úrovniach prípravy a realizácie stavieb, ktorý je zárukou kvality realizovaných diel a spokojnosti zákazníkov.
Medzi nosné činnosti patrí realizácia hrubých terénnych úprav, komunikácií a spevnených plôch a výstavba pozemných stavieb na kľúč.

 

Zaoberáme sa realizáciou stavieb druhu:     

ZEMNÉ PRÁCE

 • Výkopy
 • Úprava terénov
 • Hrubé terénne úpravy pod priemyselné parky
 • Realizácia násypov
 • Príprava veľkých plôch pod parkoviská a cesty
 • Úprava zhutnených násypov pod betónové podlahy
 • Zrovnávanie konštrukčných vrstiev
 • Úprava svahov násypov
 • Odvoz a likvidácia vykopanej zeminy
 • Sadové úpravy

 

BÚRACIE PRÁCE

 • Kompletná demolácia objektov
 • Čiastočná demolácia objektov
 • Demolácia priemyselných stavieb
 • Likvidácia odpadov
 • Drvenie betónovej sute pre prípadné zhodnotenie
 • Odstránenie komunikácií a spevnených plôch
 • Odborná likvidácia nebezpečných odpadov

Demolácie objektov alebo likvidáciu stavebných odpadov vykonávame v súlade s príslušnými právnymi normami. Naši pracovníci sú pre túto činnosť vyškolení, majú všetky oprávnenia a skúsenosti v oblasti bezpečnosti práce, ekológie a ochrany životného prostredia.

SPEVNENÉ PLOCHY A KOMUNIKÁCIE

 • Kompletná realizácia komunikácií a spevnených plôch
 • Realizácia dočasných ciest
 • Realizácia lesných ciest a chodníkov
 • Realizácia podzemných a vnútroobjektových parkovísk a komunikácia
 • Rekonštrukcie a opravy jestvujúcich komunikácií a spevnených plôch
 • Námestia a ostatné pojazdné plochy
 • Cyklotrasy so spevneným alebo nespevnených povrchom
 • Zámkové dlažby
 • Liate betóny
 • Asfaltové povrchy
 • Podkladné konštrukčné vrstvy
 • Technické vrstvy násypov (geotextílie, geomreže, gabiony…)
 • Odvodnenie plôch

Zabezpečujeme kompletnú dodávku spevnených plôch a komunikácií na kľúč. Realizujeme výstavby, rekonštrukcie a opravy v najrôznejších terénoch. Sme schopní zrealizovať zemné práce v akomkoľvek rozsahu. Predovšetkým sa jedná o hrubé terénne úpravy, veľkoobjemové presuny zeminy, skrývkové práce a iné. Realizujeme náročné zákazky vo väčšom alebo inak problematickom prostredí pod odborným dozorom.

REKONŠTRUKCIE BUDOV

 • Kompletná rekonštrukcia budov
 • Čiastočná rekonštrukcia budov
 • Rekonštrukcia priemyselných objektov
 • Rekonštrukcia neštandartných objektov

 

Zameriavame sa na kompletné riešenie rekonštrukcií a modernizácií budov od prvého počiatku až do kompletného vybavenia stavby. Zákazníkom ponúkame všetko pre kompletnú realizáciu stavieb.

 

Sme držiteľom Certifikátu systému kvality STN ISO 9001:2000STN ISO 14001:2000

certifikat-skyreplus