Naša firma sa zaoberá zemnými a výkopovými prácami.
Splníme aj tie najnáročnejšie požiadavky zákazníkov. Hlavným cieľom našej firmy je maximálna spokojnosť klienta.

Realizácia:

  • Výkopy
  • Úprava terénov
  • Hrubé terénne úpravy pod priemyselné parky
  • Realizácia násypov
  • Príprava veľkých plôch pod parkoviská a cesty
  • Úprava zhutnených násypov pod betónové podlahy
  • Zrovnávanie konštrukčných vrstiev
  • Úprava svahov násypov
  • Odvoz a likvidácia vykopanej zeminy
  • Sadové úpravy