Rekonštrukcia výrobnej haly Volkswagen H, Bratislava

Kompletná rekonštrukcia hasičskej stanice, Hlohovec

Výstavba logistického centra Lídl, Sereď

Parkovisko SZU Kramáre

Realizácia komunikácií a spevnených plôch IBV Moravský Sv. Ján

Realizácia komunikácií a spevnených plôch Čerpacia stanica SHELL Belá Trenčín

Výstavba a rekonštrukcia Haly č. 2 v areáli spoločnosti Vertiv Slovakia, a.s., Nové Mesto n/V

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Veľké Ripňany

Prestavba športovísk, Areál DSC Building Selce-Čachovo

ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina