Zabezpečujeme kompletnú dodávku spevnených plôch a komunikácií na kľúč. Realizujeme výstavby, rekonštrukcie a opravy v najrôznejších terénoch. Sme schopní zrealizovať zemné práce v akomkoľvek rozsahu. Predovšetkým sa jedná o hrubé terénne úpravy, veľkoobjemové presuny zeminy, skrývkové práce a iné. Realizujeme náročné zákazky vo väčšom alebo inak problematickom prostredí pod odborným dozorom.

 • Kompletná realizácia komunikácií a spevnených plôch
 • Realizácia dočasných ciest
 • Realizácia lesných ciest a chodníkov
 • Realizácia podzemných a vnútroobjektových parkovísk a komunikácia
 • Rekonštrukcie a opravy jestvujúcich komunikácií a spevnených plôch
 • Námestia a ostatné pojazdné plochy
 • Cyklotrasy so spevneným alebo nespevnených povrchom
 • Zámkové dlažby
 • Liate betóny
 • Asfaltové povrchy
 • Podkladné konštrukčné vrstvy
 • Technické vrstvy násypov (geotextílie, geomreže, gabiony...)
 • Odvodnenie plôch